Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Kreativa s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno,SR, IČO: 44986092, (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Cookies

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom kontaktu zákazníka. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu trvania záruky produktu alebo rokov.

Údaje poskytnuté pre Cookies, výber zaujímavostí, odber noviniek budú Správcom spracované po dobu neurčitú, pokiaľ nie je žiadané o zmazanie po uplynutí záručnej doby produktu, služby.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad využitím nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti Kreativa s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ webhostingu, prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.