Zamestnáva vaša spoločnosť (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) viac ako 20 zamestnancov?


Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.


Využite ponuku chráneného pracoviska – Kreativa s.r.o.


Reklamná agentúra Kreativa spol. s r.o. je držiteľom štatútu chráneného pracoviska. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.
Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním. Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce v roku 2020 bola vyčíslená na 1 481,79 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2020) vo výške 1 185,00 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.

Bez využitia chránenej dielne zaplatíte štátu pokutu 1 333 €. Nakúpte cez našu chránenú dielňu a ušetríte 148€.


Bližšie informácie o náhradnom plnení nájdete na tomto odkaze Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: uspvr.gov.sk

Dokumenty k stiahnutiu: